Sakramenti

Krštenje

  • Po dogovoru
  • Svi oni koji žele krstiti svoje dijete u župi Miljevci neka se jave župniku bar petnaest dana ranije radi upisa i priprave roditelja.
  • Odrasli koji nisu primili sakramente kršćanske inicijacije (ili jedan od sakramenata): krštenje, pričest ili krizmu, neka se jave župniku radi priprave koja traje najmanje 6 mjeseci


Krizma

  • Vjeronauk za pripravnike za sakrament krizme subotom u 11 sati


Ispovijed

  • Svaki prvi petak u mjesecu prije večernje svete mise i prije nedjeljnih svetih misa kao i po dogovoru


Vjenčanje

  • Po dogovoru
  • Zaručnici se trebaju javiti bar tri mjeseca prije predviđenog termina radi priprave za sakrament braka.


Bolesničko pomazanje

  • Po dogovoru.
  • Potičemo sve bolesne i nemoćne da u dogovoru sa župnikom prime sakrament bolesničkog pomazanja